fbpx
Đăng ngày 13.07.2020

Phân trang cho wordpress khá đơn giản, những đối với những người mới bắt đầu thì còn hơi khó khăn vì vậy hôm nay mình sẽ share 1 đoạn code dùng để phân trang cực gọn, bạn có thể cust0m các nút lui hoặc tới .

Đối tượng sử dụng

Đầu tiên bạn phải xác định nội dung chúng ta cần phân trang là gì, thông thương chúng ta thường phân trang trong cái chuyên mục trong các post type hay các taxonomy.

Vì vậy đoạn code này sẽ thường năm trang các file category.phptaxonomy-{slug-custom-taxonomy}.php, archive-{slug-post-type}.php.

Cách sử dụng

Copy đoạn code này vào nơi cần thiển thị ví dụ:

Code phân trang

<?php if(paginate_links()!='') {?>
	<div class="quatrang">
		<?php
		global $wp_query;
		$big = 999999999;
		echo paginate_links( array(
			'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
			'format' => '?paged=%#%',
			'prev_text'    => __('« Mới hơn'),
			'next_text'    => __('Tiếp theo »'),
			'current' => max( 1, get_query_var('paged') ),
			'total' => $wp_query->max_num_pages
			) );
	    ?>
	</div>
<?php } ?>

Đây là đoạn code lặp để get bài viết thường dùng với doạn code phân trang ở trên

<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
	<!-- list post -->
<?php endwhile; else:  ?>
	<p>Chưa có bài viết trong chuyên mục</p>
<?php endif; ?>

Điểm chỉnh số lượng bài viết trên 1 trang các bạn vào: Admin -> Settings – Reading, sau đó nhập số lượng vào ô Blog pages show at most

Ngoài cách này còn có cách sử dụng plugin phân trang đây là plugin được sử dụng rất thông dụng, hơn 1 triệu lượt download, các bạn có thể tham khảo qua:

Chúc các bạn thành công!

© 2020 Az Agency