fbpx

VPS

Backup và Restore MySQL
13 Tháng Bảy, 2020
1. Backup Sử dụng lệnh sau: Trong đó:  : user của database : Tên của database : Tên file backup muốn lưu  : Các ..
ddos
27 Tháng Sáu, 2020
Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS – Distributed Denial Of Service) là kiểu tấn công làm cho hệ thống máy tính ..
© 2020 Az Agency