fbpx
Cập nhật ngày 29.06.2020

Trong bài này, AZ AGENCY chia sẻ đến các bạn Cách chèn quảng cáo vào giữa bài viết trong WordPress. Quảng cáo ở đây có thể là banner tùy chỉnh hoặc quảng cáo Adsense nhé các bạn.

Cách chèn quảng cáo vào giữa bài viết trong wordpress

Bước 1: Mở file functions.php trong theme bạn đang sử dụng lên và dán đoạn code bên dưới vào cuối file như hình.

Đây là đoạn code mà các bạn cần copy hết để dán vào vị trí đã chỉ ở trên:

// CHEN QUANG CAO VAO GIUA BAI VIET
add_filter( 'the_content', 'prefix_insert_post_ads' );
function prefix_insert_post_ads( $content ) {
  $ad_code = '<div> CHÈN CODE QUẢNG CÁO CỦA BẠN VÀO ĐÂY </div>';
  if ( is_single() && ! is_admin() ) {
    return prefix_insert_after_paragraph( $ad_code, 4, $content );
  }
  return $content;
}
function prefix_insert_after_paragraph( $insertion, $paragraph_id, $content ) {
  $closing_p = '</p>';
  $paragraphs = explode( $closing_p, $content );
  foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) {
    if ( trim( $paragraph ) ) {
      $paragraphs[$index] .= $closing_p;
    }
    if ( $paragraph_id == $index + 1 ) {
      $paragraphs[$index] .= $insertion;
    }
  }
  return implode( '', $paragraphs );
}
// END - CHEN QUANG CAO VAO GIUA BAI VIET

Bước 2: Xong phần dán rồi, bây giờ các bạn tiến hành sửa lại cho phù hợp với yêu cầu của bạn:

 • Tại chỗ “CHÈN CODE QUẢNG CÁO CỦA BẠN VÀO ĐÂY” các bạn xóa cái dòng đó đi hoặc dán đè lên đó đoạn quảng cáo mà các bạn muốn, ví dụ như quảng cáo Adsense hoặc là một đoạn HTML, banner,…vv..
 • Tại đoạn “$ad_code, 4, $content“, các bạn có thể sửa lại số 4 thành số khác nếu muốn. Số 4 này có nghĩa là quảng cáo sẽ hiển thị ở đoạn thứ 4 của bài viết, bạn muốn nó hiển thị ở đoạn nào thì đổi nó đi, mình nghĩ là tầm từ 4 đến 7 thì được.

Đấy, thì thủ thuật này cũng khá đơn giản đúng không nào, cái này nó chủ yếu khó ở việc các bạn xác định vị trí cần dán thôi. Nhiều anh em dán sai vị trí dẫn đến lỗi web, do đó bạn nào không rành thì copy cái file mà dự định sửa ra ngoài trước, để nếu có làm sai thì cóp dán lại là nó không sao.

Theo: levantoan

© 2020 Az Agency