Cập nhật ngày 30.06.2020

Transitions Pack For Premiere Pro bao gồm 840 hiệu ứng chuyển cảnh dành cho Premiere Pro đang được bán với giá $49.

Fully Customizable Presets

 • Expand
 • Dizzy
 • Dissolve
 • LSD
 • Scanner
 • Light Leaks
 • Jolt
 • Fly
 • Magnify
 • Melt
 • Panorama
 • Slice
 • Warp
 • Twitch
 • Shatter

Tương thích mới mọi độ phân giải

 • iPhone
 • RED Digital Cinema
 • Arri
 • GoPro
 • Sony
 • Canon 

Thông tin cơ bản

 • Tương thích CC2019, CC 2018
 • Hỗ trợ kéo thả

Video demo

© 2020 Az Agency